⇒     SDWA - 10e editie     ⇐
Foto's van de wandel- en fietsavond op 7 en 8 mei en de SDWA dorpenfeestdag van 6 juniVoor donderdagavond 7 mei was er door de, altijd weer naar leuke uitdagingen speurende, SDWA organisatoren een wandeltocht uitgezet door ons mooie polderlandschap. Voor de 95 deelnemenden niet een echt heel zware en lange afstand, maar wel met zo ongeveer halfverwege een bijzonder leuke en smakelijke onderbreking.
9 mei 2015 toegevoegd

De SDWA-fietstocht, met 120 deelnemers, vond plaats onder ideale weersomstandigheden en ging vanaf Custwijc, over de Groendijck, het West- en Oosteinde, de Tuurluur, Papekop naar Oudewater. Daar de IJsselbrug over en via de Goudse straatweg, langs het klooster naar de Grote Kerk in Haastrecht. Van daar weer over de IJsselbrug in Haastrecht over het jaagpad langs de IJssel naar Hekendorp en over de Opweg en Hoogeind weer terug naar Custwijc.
9 mei 2015 toegevoegd

De SDWA seniorentochten hebben inmiddels een zekere faam verworven want omstreeks 10.00 uur verzamelden een grote groep senioren zich in de feesttent. Eerst kon in de tent, vergezeld van een SDWA gebakje, een kopje koffie of thee worden gedronken voordat gezamenlijk naar de gereedstaande bussen van de Fa. Verhoeff werd gegaan.
8 juni 2015 toegevoegd

Het riant grote parkeerterrein van Kiela was feitelijk het centrale punt waarop, waar vandaan en waar omheen zich alle activiteiten en festiviteiten van deze 10e SDWA-dag afspeelden.De braderie- en marktkramen, de diverse informatiestands en natuurlijk de verschillende kinderspelen en activiteite zoals de springkussens, de lasergames, het creatief knutselen en de zandbak voor de allerkleinsten.
11 juni 2015 toegevoegd

Tijdens het eerste gedeelte van de dag zijn er door een met een kamera uitgeruste 'drone' een aantal bijzondere overzichtbeelden gemaakt. Onder meer een groepsfoto voorafgaand aan het vertrek van de bussen voor de seniorentocht en ook de weilandactiviteiten en de modelautobaan.
17 juni 2015 toegevoegd

Het aangrenzende weiland was de plek waar gedurende de hele dag naar diverse activiteiten kon worden gekeken maar ook aan kon worden deelgenomen. Zo waren er o.m. de demonstraties met honden en de op afstand bestuurbare modelauto's. Voor de kinderen was er het Kindercircus 'Why Not' waar naar allerlei optredens kon worden gekeken maar de kinderen ook zelf aan konden meedoen.
13 juni 2015 toegevoegd

Verschillende foto's van de prachtige bromfietsen die wel zo uit de showroom leken te zijn weggereden.
Het vertrek van de bromfietsen voor hun rondrit door de regio. Enkele detailopnamen van de bijzondere Oldtimers, gemaakt op het Kielaterrein en op de locatie van hun tussenstop.
Verder nog een aantal impressiefoto's op het feestterrein.
5 juli 2015 toegevoegd

De grote feesttent was het centrale punt waar werd verzameld voor o.a. de seniorentocht en waar ook na de terugkeer weer even kon worden neergestreken. Verder was de tent de plek waar geld kon worden gewisseld voor comsumptiepenningen en waar de altijd parate EHBO-post was te vinden. In de tent was ook de goed voorziene bar en waren de gehele dag door broodjes hamburger, heerlijke saté's met brood, slaatjes en patat te verkrijgen.
13 juni 2015 toegevoegd

Zoals eigenlijk inmiddels goed gebruik is geworden eindigde de SDWA-dag weer met een groots en gezellig feest in de grote tent.
Er waren hapjes, drankjes (voor alle leeftijden) en de muziek van de band 'Straight on Stage' droeg mee aan de prima sfeer.
Maar aan alles komt helaas een einde en geheel volgens de afspraken werd rond 23.30 uur een streep gezet onder een meer als geslaagd 10e SDWA dorpenfeest.
15 juni 2015 toegevoegd

Het bestuur de organiserende en coordinerende kracht achter dit alweer 10e SDWA dorpenfeest. Maar zij hebben het niet alleen gedaan! Het slagen van een dergelijk omvangrijk gebeuren valt of staat met de onbaatzuchtige hulp van velen.
En dat zijn diegenen die, helaas niet allemaal met naam te noemen, hun onmisbare vrijwillige hulp hebben geboden bij o.m. de seniorentocht, de oldtimerrit, het goede verloop van de bromfietsentocht, al diegenen die hand- en spandiensten hebben verleend achter de bar, in de tent en op het terrein, de opbouw van alles maar ook weer het afbreken en opruimen, enz. enz......


 Terug > vorig menu