Om Koningsdag toch niet volledig onopgemerkt voorbij te laten gaan heeft "Trouw aan Oranje", de Oranjevereniging in Waarder, een alternatieve viering georganiseerd. In de vroege ochtend is er bij alle leden een (uiteraard) oranje tasje met een flesje oranje bitter, cups en cupcake bakmix, kleurplaten van een met een kroon getooide beer en het geplande dagprogramma aan de deurknop opgehangen. De kleurplaten waren vergezeld van een deelnameformulier voor de berenzoektocht voor de kinderen. Om aan deze dag een extra stimulans mee te geven reed er tussen 7.30 en 8.00 uur een versierde vrachtwagen met geluidsinstallatie door het dorp waarmee werd geattendeerd op de tasjes en de verschillende activiteiten, waaronder o.m. de toespraak van de burgemeester, op de website van de Oranjevereniging. Zoals ook in het programma was aangegeven en gevraagd stonden om 10.00 uur erg veel inwoners op de stoep voor hun deur om gezamenlijk het Wilhelmus te zingen en met het oranjebitterje een proost uit te brengen. Voor de kinderen was er de berenpuzzelzoektocht waarvan zij hun resultaat en ook hun kleurplaten konden inleveren op het aangegeven inzamelpunt. De uitslag van de berenpuzzeltocht en de door de jury uitgekozen mooiste kleurplaat was vanaf 19.00 uur terug te vinden op de website van de Oranjevereniging. De prijzen gingen naar Rik en Jaylin. Met het gedicht van Max den Besten via een film op de website en het weer strijken van de vlaggen kwam een einde aan deze aangepaste alternatieve K(W)oningsdag in Waarder.
(43 foto's)
Terug naar Menu